Środa, 29 marca 2017, data aktualizacji serwisu: 24.03.2017
Katyń

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Sposób opracowania inwentarza
ANASIEWICZ Jan
BIŃKOWSKI Adam
BORŻYM Władysław
BRYK Józef
BURZYŃSKI Józef Teodor
CEREKWICKI Szczepan
CHODOROWSKI Stanisław
DOBROWOLSKI Hieronim
DRUŻBACKI Józef Maurycy
GARLICKI Władysław Józef
HORAK Stefan Kazimierz
HRUT Bolesław
KATAFIASZ Ludomir
KOSECKI Józef
KOWALSKI Mirosław Leon
MATEJCZYK Jan Alfons
MATOLSKI Leon
MIKIEWICZ Wojciech
MUTKE Edmund
NIEMCZEWSKI Marcin Antoni Józef
PIESOWICZ Józef
POPŁAWSKI Antoni Seweryn
PRZYTARSKI Franciszek
ROBACZYK Józef
SADOWSKI Jan
SCHREER Joachim
SOKOŁOWSKI Józef
WIŚNIEWSKI Antoni Zdzisław
WOJCIECHOWSKI Zygmunt Nikodem
WOJTOWICZ Alojzy
CICHOBŁAZIŃSKI Zbigniew Hiacynt
Adres do korespondencji
Instytut Pamięci Narodowej , ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
©2004-2017 Instytut Pamięci Narodowej . Wszelkie prawa zastrzeżone.