Środa, 29 marca 2017, data aktualizacji serwisu: 24.03.2017
Katyń

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

BURZYŃSKI Józef Teodor

BURZYŃSKI Józef Teodor, urodzony 4 grudnia 1911 r. Przez wiele lat służył w 4. pułku lotniczym. W 1937 r. w stopniu podporucznika obserwatora przeniesiono go do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie na stanowisko instruktorskie. Był dowódcą plutonu szkolnego. Wiosna 1939 r. został awansowany do stopnia porucznika. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku, skąd korespondował z rodziną. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej nr 014 z 4 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r. w katyńskim lesie. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3437.
Był żonaty z Anną.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 40-41;

V. Ppor. Józef BURZYŃSKI (ur. 1911) (AM 3437)

Znaleziono - AM: Briefe, Fotos, Regts.-Abz. (listy, fotografie, odznaka pułkowa); GK (listy, fotografię i odznakę wojskową
 
1. List z kopertą
 
List z kopertą (bez znaczka) z 7 stycznia 1940 r. od żony, Janiny Burzyńskiej zamieszkałej w Grodnie
(koperta: 12 x 14 cm, zachowana strona przednia (stemple: SSSR Grodno BSSR 7.1.40) i fragment tylnej (stempel: [...] SSSR Smolensk 11.1.40); odręczny list: 26 x 17 cm, 2 s., akc. 10/2)
 
[s. 1 koperty] S.S.S.R. / gorod Kozielsk / Smolenskaja oblast / pocztowyj jaszczik N=12 / Bużinskij Josif Ignatiewicz / [stempel:] Grodno 1 3 N000894
 
[s. 1 listu] 7-I-40 r. / Najdroższy Ziuteńku! [Zuteńku?] / Bardzo cieszę się, że choć trochę wiem / o Tobie, że żyjesz. Ziuteńku Drogi! Twój / list i wiadomość pierwszą o Tobie otrzymałam / 3 - b.m. wieczorem. Ziuteńku kochany ! Jestem / zdrowa, pracuję na starym miejscu i miesz- / kam nadal u p.p. Dyrektorstwa. Jest / mi dobrze i nic mi nie brakuje. Ukoń- / czyłam dwumiesięczny kurs rosyjskiego i biało- / ruskiego języka. Pracy mam bardzo dużo. / Ziuteńku Najdroższy! najgorszą rzeczą jest tyl- / ko obawa o Twoje zdrowie - i troska jak dasz / radę przetrzymać te mrozy bez ciepłej bielizny / i butów. Zut? Kochany! O nas bądź spokoj- / ny. Dbaj tylko o swoje zdrowie bo tylko / Ciebie przecież mamy i musisz do nas wró- / cić, aby nam pomóc. Ziuteńku Drogi! / Napisz do mnie jeden list chociaż, bo / jak piszesz do Rodziców to ja dopiero po / dwuch [sic!] miesiącach go otrzymam. Ziuteczku / Drogi. Tęsknię i tęsknimy wszyscy za Tobą / bardzo. Zulinku drogi! Chcę tylko jednego / aby Twoja tęsknota za nami nie złama- / ła Ciebie, lecz dała siły. Ziuteczku! / paczkę mama wyśle dopiero chyba o nie- / dzieli. Więc jeszcze raz Ciebie proszę / bądź silny i nie martw się - nam / tu jest dobrze. Ja czuję się zupełnie /
[s. 2 listu] dobrze ze zdrowiem. Proszę Ciebie tylko choć / o jeden list - napisz go do mnie. / Ziuteńku kochany! napisz kiedy ten mój / list do Ciebie dojdzie. / Całuję Ciebie bardzo serdecznie i długo. / Twoja Niuta / Ziuteczku! martwię się bo dawno nie / pisałeś - list Twój otrzymaliśmy z 22 XI [u.r.], / a gdzie list z grudnia? Ja strasznie / boję się o Twoje zdrowie! Zul! nie / czuj się tam samotnie bo myśli / nasze są stale przy Tobie. / Więc jeszcze raz bądź zdrowy / i pisz Chłopaku do nas i bądź / o nas spokojny nam jest / dobrze. / Całuję Ciebie Zulinku / Najdroższy / Twoja Niuta / Całują Ciebie wszyscy Twoi / Czekamy listu
 
2. List z kopertą
 
List z kopertą (bez znaczka do Józefa Burzyńskiego z 16 lutego 1940 r. od żony, Janiny Burzyńskiej zamieszkałej w Grodnie
(koperta: 12 x 14 cm, zachowana strona przednia (stemple: SSSR Grodno BSSR 7.1.40) i fragment tylnej (stempel: [...] SSSR Smolensk 11.1.40); odręczny list: 26 x 17 cm, 2 s., akc. 10/2)
 
[s. 1 koperty] S.S.S.R. / Gorod Kozielsk / Smolenskaja oblast / pocztowyj jaszczik No 12 / Josif Ignatiewicz Bużinskij
[s. 2 koperty] Janina Bużinskaja B.S.S.R. / Grodno / Sowietskaja 17a kw. 5
 
[s. 1 listu] 16-II-40 r. / Najdroższy Zuleńku! / a5-IVa[1]/ Zuleńku Drogi! 7-I pisałam do Ciebie, a 12-I-depeszowałam / ale do dzisiaj nic nie mam od Ciebie-jestem szalenie / niespokojna, pocieszam się tylko jedną myślą, że mo- / że pisałeś do Mamy, do Wilna. Jasiuleńku Najdroższy! / a jak jest z Twoim zdrowiem? Jak Ty wytrzymujesz tę / strasznie mroźną zimę. Zul! może otrzymałeś paczkę / z Wilna? Zuleńku jeśli Ci coś będzie potrzebne - to pisz / kochanie - pamiętaj, że jesteś naszym jedynym człowie- / kiem, który musi do nas wrócić, aby nami się zaopie- / kować. Zuleńku Najdroższy! w moim życiu zaszły ogrom- / ne zmiany – dużo doznałam i doznaje pomocy u naszego / Andrzeja Matki, z którą żyjemy bardzo serdecznie, już rów- / nież doznałam dużo serca ze strony p.p Dyrektorstwa u których / nadal mieszkam. Pracuję w nowym miejscu, bardzo / daleko od domu – ale będę pracowała jeszcze tylko kilka / dni prawdopodobnie. Ze zdrowiem trzymam się możliwie / choruję tylko trochę na nogi. Zuleńku Najdroższy! / od tego dnia chodzę na obiady a do tej pory gotowa- / łam sobie sama. Zuleńku Kochany! dowiedziałam / się, że można do Ciebie pisać częściej niż jeden raz / na miesiąc, więc będę pisała przynajmniej dwa razy / w miesiącu. Niezadługo chyba zobaczę się z Mamą, / Ojcem i Wandą. O mnie się nie martw – znasz /
[s. 2] mnie – jestem zupełnie podobno do “Maci”, a nawet stokroć / bogatszą w przeżycia. Chłopaku Drogi! Więc czekam / od Ciebie wiadomości – i napisz czy prawda, że / można częściej pisać do Ciebie. Zuleńku jestem / w tej chwili u Andrzeja Rodziców, tu też piszę / do Ciebie – Andrzej jest zdrowy i zawsze / w świetnym humorze. Już kończę – Całuję Ciebie / długo, długo i serdecznie. Zawsze ta samiutka / Niuta? / [dalej inną ręką:] Kochany Józku ja żyję po staremu / zawsze przy tej samej pracy i w tym / samym miejscu przy tym samym zarobku słowem dobrze mi jest, / lecz to nie dowód by mnie kto za- / zdrościł. Przypuszczam, że Ci źle nie / jest tylko może chłodno bo zima / w tym roku sroga. Zresztą napisz jak Ci jest / całuję Stach [?] / [dalej inną ręką:] To co my czujemy trudno opisać. / Mamy wszystkiego poddostatkiem. Tylko / jedno zmartwienie, ojciec Stefka i Dziuni / (przypominasz jak się nazywał) chory jest na / gruźlicę do wiosny nie wytrzyma. Dzieci będą / wolni, bo tak na Jego pracowali. Józko
[z lewej strony dopisane dziecinnym pismem:] Andrzejek [z komentarzem:] to pisał Andrzejek sam.
 
[dokończenie listu na kartce papieru (6,5 x 16 cm):]
dlaczego nie piszesz ? Jędruś dzielny chłopak. / Niutka często przychodzi namawiam, żeby / zamieszkała u nas jeśli nie będzie pracować, lecz / znią trudno. Ty jej każ żeby zamieszkała u nas. / Bądź zdrów – Janka. / Zulku Kochany czy pamiętasz mój adres? / Sowietskaja 17a kl. / Janina Bużinskaja
 
3. List z kopertą
 
Nieczytelny list z kopertą (bez znaczka, adres nieczytelny) do Józefa Burzyńskiego z drugiej połowy lutego 1940 r. prawdopodobnie od żony, Janiny Burzyńskiej zamieszkałej w Grodnie
(koperta: 12,5 x 19 cm, na stronie przedniej (stemple: SSSR Grodno BSSR 26.2.40); nieczytelny odręczny list: 26 x 17 cm, 1 s., akc. 10/2)
 
[s. 1] 26.II.40 r godz. 16:32 / Kochany Zulinku! / 2 [...] b.m. otrzymałam Twój list z dn. 5 b.m. Cały dzień nie było mnie / w domu i list czekał na mnie aż do wieczoru [...] chyba już nie bę / dziesz się gniewał o łzy które wywołał Twój list. Ro[...] wszystko ale / wiem, że Ty nic nie wiesz. Z tym listem popędziłam do [...] i wy / słałyśmy depeszę do Rodziny. 7 III Jasiu spotkać się ma z Moniką / u Dominika i odda Twój list, aby Monika [...] to wszystko co / Ci potrzebne. Zu[...]iku mój ja Ci nie [...] / czyn ode mnie niezależnych [...] / miałeś wszystko od Rodziców gdyż wszystko było załatwione po Twoim / pierwszym liście. Jasieńku jakby prz[...]trzymali Ci [...]szy [...] / Ty tylko nie[...] ale ja czuję, że jednak poodmrażałeś pewnie / sobie nogi i ręce. Tu u nas nie pamiętamy takiej zimy jak [...] / boży, [...] ilość śniegu / czy mieszkasz w opalanym ciepłym chociaż budynku [...] / góry w tym roku [...] pisać musi [...]am [...] / [...]ałam w moim pokoju wynosiła [...] / miałam ciepłego kąta [...]am w tylnej / reumatyzm przez [...] czas [...] chorobie, gdyś [...] / tam na zapaleniu [...] / [...]głość szuka[...] od [...] / Zubriku Kochany! nie przez więcej [...] / Nie wiesz też pewnie, że teznienawidzone [...] / ze mną i gdyby nie one to nie wiem [...] / przeraża mnie, że [...] ja ma[...] / przerósł ją i dziecko nie [...] / [...]ła do dzisiaj, gdybyś nie [...] / [...]ła [...] życie [...] / [...] po[...]ięk [...]cie. Ja [...]łam [...] / Jak [...]amy o [...]/ Z[...] Kochany! ojci[...]łaj / [...] gdyż [...] o dniu / [...] jak [...] / [...]an byłeś [...] / [...] / [...] Kochany! [...] / [...] z Jasią [...] / [...] .Jasia pra[...] / [...] na prze [...] / [...] Jasia jest tu sama [...] / .[...] odzy dzi[...] przyjeżdża [...] / [...] Ciocia trudni się [...]raniem / [...] jej od czasu do czasu [...] / nio już zacznie podob[...]o dzi[...] / nia pewnego nie wiem [...]ował / [...]
[s. 2] z Ciocią [...] zie[...] / Irena Gar[...] reska [...] wróciła [...] miałam od niej kartę / już z [...]ałą [...] rodziną na starym miejscu. Część [...] / rzeczy już ma u Ciebie. [...] / Zubriku [...] tobie pieniędzy trochę / [...] stąd można wysłać ci pocztą [...]czoraj od Rodziców. / T[...] jest [...] chodzi do szkoły. Ma / ma[...]oradzi [...] Twój przysłał mi prezent / [...] Mama przysłała [...] / [...]eczki. Kochany żadnej książki Ci przysłać mi / [...] moje książki które czytam są zbyt smutne, / [...] treści pełne [...] obrazków. / Zu[...]ku Kochany! Napisz jak często można do Ciebie / pisać. Czemu Ty Dzieciaku tak rzadko piszesz, gdy / inni piszą znacznie częściej. Zubniku w styczniu [...]k / nie pisałeś. Zniteczku Kochany do mnie Twoje listy / dochodzą znacznie szybciej niż do Rodziców, ale ja / im zar[...]ie depeszuję i piszę jednak jeśli będziesz / mógł to napisz i do nich koniecznie – wiem, że się / okropnie o Ciebie martwią. Ty może nawet i nie przy / puszczasz jak my o Tobie myślimy i jak tęsknimy / strasznie za Tobą. Ponieważ mamy strasznie mało wia / domości [...]bie więc gdy się spotkamy to się dzielimy / treścią [...]tą związane z Tobą . Ja[...] / był [...]dany od [...]udy na [...] listu / ciągle [...] rzucam [...] i za[...]ymam [...]wro[...]y / ale [...]dy [...]am gdyby i [...]dom[...]pyli[...] / godziny [...] bardzo różnie bywa w[...] / Zniteczk [...] Ciebie proszę [...] / pot[...]tie [...] siłami [...] / w[...] / [...]ezy pa[...] / [...] rzeczy trochę ubrana [...] / [...]eczku [...] już kończę bardzo tr[...]bie / całuję bardzo [...]tego długo całuję mojego chłopca / Zubriku drogi [...] Twoje zdrowie zabija[...] / [...]mu [...] więc bądź zdrowy [...] Zubriku czy [...] / [...] zniszczy [...] Ciebie [...] / [...] możemy sobie nie radzić [...] możesz [...] / [...] całuje Ciebie Twoja / [...]
 
4. List z kopertą
 
Nieczytelny list z kopertą (dwa znaczki po 15 kop., adres nieczytelny) do Józefa Burzyńskiego prawdopodobnie od żony, Janiny Burzyńskiej zamieszkałej w Grodnie
(koperta: 12 x 15 cm, na znaczkach widoczny stempel: SSSR Grodno BSSR; nieczytelny odręczny list: 21 x 17 cm, 1 s., akc. 10/2)
 
5. Telegram
 
Oryginalny sowiecki telegram (z herbem ZSRS) nadany (w języku rosyjskim) w Grodnie 12 stycznia 1940 r. przez żonę, Janinę Burzyńską
(12,5 x 17,5 cm, wypełniony odręcznie druk, akc. 10/1)
 
[Strona lewa:] Peredacza 12/I go cz. 5 m. 55 por. No / w [...] prow. No 1158 / Pieriedał [...] / Iz Grodno / No 925-16 sl. 11/I go 18 cz. 02 m.
[Strona prawa:] Adres Bużins- / kij Josif / SSSR Kozielsk / Smol[enskaja] obl[ast] / pocztowyj jaszczik 12
Wsie żiwoje i zdorowy / pisma wysłanyje / Njuta
 
6. Fotografie
 
Kilka niewidocznych, rozwarstwionych fotografii (3-4), do których przyklejone są resztki koperty pochodzącej z okresu przed wybuchem wojny, z zachowaną dolną częścią znaczka polskiego za 5 gr.
(9 x 7 i 13,5 x 8,5 cm, akc. 10/3)
 
[na s. 1 koperty trudno czytelny napis:] [...]ny / Józef Burzyński / Toruń / [...]ra 1 m. 1
 
7. Naramiennik oficerski
 
Dobrze zachowany płócienny naramiennik mundurowy z jedną gwiazdką (podporucznika) wraz z fragmentem (strzęp) munduru
(szer. 13 cm, akc. 10/2)


[1] a-a Adnotacja odręczna ołówkiem - prawdopodobnie przez J. Burzyńskiego po otrzymaniu listu.

1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
3.3
3.4
3.4
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
5.1
5.1
5.2
5.2
6.1
6.1
6.2
6.2
6.3
6.3
6.4
6.4
7
7
Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
Instytut Pamięci Narodowej , ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
©2004-2017 Instytut Pamięci Narodowej . Wszelkie prawa zastrzeżone.