Środa, 29 marca 2017, data aktualizacji serwisu: 24.03.2017
Katyń

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

CEREKWICKI Szczepan

CEREKWICKI Szczepan, urodzony 13 listopada 1909 r. w Trzemesznie, pow. Krotoszyn. Syn Jana (rolnika) i Marii. Miał szesnaścioro rodzeństwa. Jego najstarszy brat poległ pod Verdun, inny brat – Franciszek – poległ w 1920 r. pod Lwowem. Ukończył szkołę powszechną, później Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Koźminie. Maturę zdał w czerwcu 1931 r. Był bezrobotny. Pracował w Inspektoracie Oświaty w Jarocinie. 2 października 1931 r. powołano go do szkoły podchorążych rezerwy piechoty w Biedrusku. W grudniu został awansowany do stopnia starszego strzelca. W maju 1932 r. awansowano go na stopień plutonowego podchorążego. Został przeniesiony do 70. pułku piechoty. 12 września 1932 r. w stopniu sierżanta podchorążego przeniesiono go do rezerwy. Od 1933 r. był nauczycielem Szkoły Powszechnej w Ludwinowie. Został mianowany podporucznikiem rezerwy piechoty ze starszeństwem 1 stycznia 1934 r. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do Ośrodka Zapasowego 17. Dywizji Piechoty w Skierniewicach. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli w rejonie Hrubieszowa. Wywieziono go do Włodzimierza, a następnie osadzono w obozie w Kozielsku.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r. w katyńskim lesie. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3387.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 41-42;
 

VI. Ppor. rez. Szczepan CEREKWICKI (ur. 1909) (AM 3387)

Znaleziono - AM: Res.-Offfz.-Ausweis, Visitenkarte, Beamtenausweis, Medaillon (legitymacja oficerska rezerwy, wizytówka, legitymacja urzędnicza, medalik); GK: książeczka stanu służby oficerskiej, 2 wizytówki, medalik
 
1. Książeczka oficerska
 
Dobrze zachowana książeczka wojskowa - ślady po twardej oprawie
(12,5 x 8,7 cm, XVI, 24 s., akc. 6/3)
 
[s. I] Książeczka stanu służby oficerskiej / Wydana w Jarocinie / [pieczęć okrągła:] P.K.U. Jarocin
[s. II-XVI] [Drukowany tekst - pouczenie]
[s. 1] Książeczka / stanu służby oficerskiej / (stopień rez. lub posp. rusz.) (nazwisko) Ppor. rez. Cerekwicki / (imiona) Szczepan / Przynależność do P. K. U. [okrągły stempel:] P.K.U. Jarocin
[s. 2] [puste miejsce po fotografii z stemplem:] [...] Jarocin [...] / 1. Rysopis: / Wzrost 184 Nos [...] / Włosy c. blond Usta średnie / Brwi c. blond / Broda [...] / Oczy j. nieb. Twarz owalna / Specjalne znaki / (podpis właściciela książeczki) Szczepan Cerekwicki
[s. 3] 2. Imiona Szczepan / Nazwisko Cerekwicki / 3. Imiona rodziców (ojca) Jan (matki) Maria / 4. Urodzony dnia 13 XI 1909 w Trzemesznie gmina [...] / pow. [...] wojew. [...] / 5. Język macierzysty polski / Narodowość polska Wyznanie rz. kat. / 6. Wykształcenie cywilne: / w chwili wydania książ. matura nauczycielska
[s. 4] 8. Stopień wojskowy: / w chwili wyd. książ. Popporucznik / 9. Korpus osobowy: / w chwili wydania książ. Piechota
[s. 5] 11. Specjalność wojskowa: / w chwili wydania książ. Oficer piechoty / [dalsze wpisy nieczytelne]
[s. 7] 18. Służba czynna w [...] strz. 2.X.31-20.XII.31 B. Pch. R. P. Nr 2 / st. strz. 21.XII.31-2.V.32 / kapr. 2.V.32-26.VI.32 / [...] 27.VI.32-12.IX.32 / -"- 30.VI.32-12.IX.32 70 pułk piechoty / szer. pchor. 12.IX.32 / 12.IX.32 Przeniesiony do rezerwy – Dz. Pers. M.S. Wojsk. B.[...] L. 1849/[...] / Dowódca pułku / Mozdyniewicz[1] płk dypl. / [okrągła pieczęć] 70 pułk piechoty
[s. 8] [wpisy nieczytelne za wyjątkiem rubryki 20:] 20. Odbył ćwiczenia wojskowe w stopniu szeregowego: / od 26.VI.33 do 5.VII.33 w stopniu sierż. pchor. / 21. Mianowany podporucznikiem rezerwy: / z dniem 1.I.1934 lok. 1736 Dz. Pers. [...]
[s. 10] 25. Poświadczenie / o odbytych ćwiczeniach w rezerwie / Ćwiczenia w rez. odbył / od 22. VII. do 17. VIII. 35 / razem dni 27 / [okrągła pieczęć:] 70 pułk piechoty / [pieczęć:] Kwatermistrz pułku / Sokołowski[2] / major / [podpis nieczytelny] / Ćwiczenia w rez. odbył / od 2[?]. VII.37 do 20. VIII. 37 / razem dni 26 / [okrągła pieczęć:] 70 pułk piechoty / 24 VII 39 zgłosił się do ćwiczeń rez. / 24.VII 39 ćwiczenia rez. przesunięto / na termin następny / par. 405 p. 2 rozp. wyk. do Ust. o / powszech. obow. wojsk. / [duża, okrągła pieczęć:] 70 pułk piechoty / [pieczęć:] Zastępca Dowódcy / Krukowski[3] / major
[s. 23] [odręczne wpisy do odczytania po konserwacji]
 
2. Legitymacja
 
Legitymacja służbowa oprawna w czarną skórę z wytłoczonym godłem państwowym
(11 x 7,5 cm, 2 s., oprawa twarda, akc. 6/2)
 
[s. 1] [Ślady po fotografii] / Uprawnia do przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnemi według ulg taryfowych dla urzędników państwowych
[s. 2] Legitymacja Nr 478 / p. Cerekwicki Szczepan / nauczyciel publicznej szkoły / w Ludwinowie / Września dn. 30 IV 1935 r.
 
3. Obrazek z Matką Boską
 
Kartonowy obrazek z wizerunkiem N.M.P. i św. Bernadetty
(10,5 x 6 cm, 2 s., akc. 6/4)
 
[s. 1] [wizerunek]
[s. 2] “Módlcie się, bracia, aby moja i wasza ofiara stała się miłą Bogu Ojcu Wszechmogącemu”. (z mszału) / Pamiątka / Pierwszej Ofiary Mszy św., / którą złożył Bogu / Ks. Stefan Leciejewski / dnia 17-go czerwca 1931 r. / w kościele parafialnym / w Jaraczewie. / “Jezu mój, miłosierdzia.” (100 dni odpustu.). / “Słodkie Serce Marji, bądź moim ratunkiem.” (300 dni odpustu).
 
4. Dwie wizytówki
 
Dwie kartonowe wizytówki jednostronnie drukowane z odręcznymi zapiskami z obu stron
(6,5 x 10,5 cm, 2 s., akc. 6/1)
 
[s. 1] Szczepan Cerekwicki
[Odwrotnie dopisane odręcznie:] Feliks Jabłoński[4] Białystok / ul. Pierackiego 56 / lub Zamość Dom Centralny / Ludwik Jabłoński
[s. 2] [Odręczne zapiski:] Wartość działa mierzy się jego bezstronnością prawdą i doskonałością / Szymon Pigwa / Pluciński / Podeszwa / Michalski / Bryliński / Piotrowski / Przepierski / Trzy jajka na mąkę / Panie mjrze proszę o kartkę i ołówek / Zamiara / Pawek Bilski / Urhowcze / Uhorowicze / Miłosna k/Warszawy
[druga wizytówka bez adnotacji]
 
5. Bilet wizytowy
 
Kartonowa wizytówka jednostronnie zadrukowana
(7 x 11,5 cm, 1 s., akc. 6/5)
 
[s. 1] Zdzisław Tarzyński [Tarżyński?]
 
6. Karteczka z adresami
 
Karteczka papieru zapisana odręcznie z jednej strony (nazwiska i adresy)
(7,5 x 11,5 cm, 1 s., akc. 6/6)
 
[s. 1] [Odręczne zapiski:] (Dobrogoski) Dobrogowski / Uhorowicze – gościna / Miłosna / 1) Stanisław Nowak Małachowo poczta Dolsk [?] / pow. Śrem/ 2) Donat Bilski[5] Warszawa Aldony 7 m. 5 (Stomil S.A. żona) / 3) Damczyk[6] Edward Kępno Nowa 14 / 4) Engel[7] Warszawa (Graniczna)
 
7. Karteczka z uwagami
 
Karteczka z rękopiśmiennymi uwagami
(4,5 x 7 cm, 2 s., akc. 6/7)
 
[s. 1] Wielka wiedza teoretyczna / znajomość prakt. jest na życia / [...]
[s. 2] Cudów nie ma; / wszystko polega na / zręczności.


[1] Płk dypl. Mieczysław Mozdyniewicz (ur. 1896), w 1932 dowódca 70 Pułku Piechoty w Pleszewie
[2] Mjr Jan Witold Sokołowski (ur. 1893), kwatermistrz 70 Pułku Piechoty.
[3] Prawdopodobnie: Mjr Leonard Krukowski (ur. 1893), w 1932 w KOP.
[4] Prawd.: Feliks Jabłoński (1887-1940), żołnierz I Korpusu Polskiego na Wschodzie, od 1920 w WP jako oficer gospodarczy, od 1921 w rezerwie, urzędnik państwowy, w kampanii wrześniowej trafił do niewoli sowieckiej, więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu 28 lub 29 IV 1940 (CAW AP 269; AM 2608; GK 1943, nr 146 (26 VI), WPH 1993, nr 1; Księga, s. 215).
[5] Być może mowa o Donacie Antonim Bilskim, ur. w 1912 w Żninie, absolwencie Prywatnego Wielkopolskiego Gimnazjum Męskiego w Poznaniu i Kursu Podchorążych Rezerwy w 29 PP w 1933, po ćwiczeniach w latach 1935-1936 mianowanego podporucznikiem rezerwy.
[6] Prawd.: Edward Damczyk, ur. w 1910 w Kępnie, absolwent UP, mgr wychowania fizycznego, w latach 1935-1936 słuchacz Szkoły Podchorążych 57 PP, w 1938 ppor. rez., mieszkał w Poznaniu (CAW AP 1788).
[7] Prawd.: ppor. rez. Nikodem Engel (1908-1940), absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, inżynier-chemik, zamieszkały w Warszawie (Księga, s. 131).

1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
1.10
1.10
1.11
1.11
1.12
1.12
1.13
1.13
1.14
1.14
1.15
1.15
1.16
1.16
1.17
1.17
1.18
1.18
1.19
1.19
1.20
1.20
1.21
1.21
1.22
1.22
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.3
3.1
3.1
3.2
3.2
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
5.1
5.1
5.2
5.2
6.1
6.1
6.2
6.2
7.1
7.1
7.2
7.2
Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
Instytut Pamięci Narodowej , ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
©2004-2017 Instytut Pamięci Narodowej . Wszelkie prawa zastrzeżone.