Nawigacja

Kalendarium

sierpień–listopad 1940 r.

Sierpień 1940 r., Ostaszków – przekazanie budynków obozu jenieckiego miejscowemu Muzeum Krajoznawczemu.

Październik 1940 r., Moskwa – ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR Ł. Beria w rozmowie z ppłk. dypl. Zygmuntem Berlingiem o polskich jeńcach w Kozielsku i Starobielsku: „My sdiełali s nimi bolszuju oszybku” (Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę; według niektórych relacji zdanie to brzmiało: „Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę, oddaliśmy ich Niemcom”).

2 XI 1940 r., Moskwa – ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR Ł. Beria poinformował Stalina, że w obozach NKWD przebywa obecnie 18 297 polskich jeńców wojennych, w tym 3 303 internowanych wcześniej na Litwie i Łotwie.

do góry