Nawigacja

Kalendarium

1944 r.

24 I 1944 r., Smoleńsk – podpisanie raportu sowieckiej tzw. Komisji Burdenki (ogłoszonego 26 I w Moskwie).

29 I 1944 r. – wytyczne propagandowe dowódcy 1. Korpusu LWP gen. bryg. Zygmunta Berlinga w sprawie zbrodni katyńskiej (po raporcie Komisji Burdenki): „Natężona kampania w korpusie winna dać w rezultacie: [...] wytworzenie w masach żołnierskich uczuć wdzięczności do Rządu Radzieckiego za ujawnienie prawdy o mordach w lesie katyńskim”.

29 I 1944 r. – apel poległych we wszystkich jednostkach 1. Korpusu LWP w ZSRR ku czci ofiar zbrodni katyńskiej pod hasłem: Pamięci ofiar bestialstwa niemieckiego.

30 I 1944 r., Katyń – nabożeństwo żałobne z udziałem ponad 600 żołnierzy 1. Korpusu LWP.

1 II 1944 r., Moskwa – artykuł Wandy Wasilewskiej na łamach „Wolnej Polski”: „Kiedy idziecie na zachód, kiedy bijąc w pierś wroga przez zaciśnięte zęby mówicie sobie: za Warszawę, za Westerplatte, za Kutno – nie zapomnijcie dodać i tego: z a  K a t y ń!”

Maj 1944 r., Waszyngton – specjalny wysłannik prezydenta USA ds. bałkańskich George Howard Earle po przedłożeniu raportu w sprawie zbrodni katyńskiej (z obszerną dokumentacją fotograficzną) usłyszał od prezydenta Franklina D. Roosevelta: „George, jest to wyłącznie niemiecka propaganda i niemiecka intryga. Jestem absolutnie przekonany, że nie uczynili tego Rosjanie”.
Kiedy 10 miesięcy później G.H. Earle chciał opublikować artykuł o Katyniu, Roosevelt „zabronił mu kategorycznie” i wysłał na... Samoa.

Wrzesień 1944 r., Moskwa – ukazanie się broszury Prawda o Katyniu, wydanej nakładem Związku Patriotów Polskich (przedruki artykułów prasowych).

1944 r., Rzym – pierwsze wydanie Wspomnień starobielskich Józefa Czapskiego (trzy edycje w latach 1944–1945; przekłady: francuski i włoski; w kraju sześć wydań drugooobiegowych w latach 1979–1988).

do góry