Czwartek, 23 lutego 2017, data aktualizacji serwisu: 13.02.2017
Katyń

Wystawy

Zbrodnia Katyńska
Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń
Małopolanie w katyńskich dokumentach dr Jana Robla
Zbrodnia Katyńska (Katynės Žudynės) w języku litewskim
Adres do korespondencji
Instytut Pamięci Narodowej , ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
©2004-2017 Instytut Pamięci Narodowej . Wszelkie prawa zastrzeżone.