Publikacje, artykuły...

Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa

Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 2010, XI+252 s., cena 30,00 zł

Książka, ukazująca się w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej dokonanej w 1940 r. przez Sowiety na blisko 22 tysiącach polskich jeńców wojennych i więźniów, zawiera studia historyczne i prawnicze, relacje strażników pamięci, zwłaszcza członków rodzin ofiar, a także dokumenty dotyczące zacierania śladów tej zbrodni na Ukrainie. Obok syntetycznych podsumowań – przeglądu ustaleń historiografii i perypetii prowadzonych w różnych latach śledztw – znajdziemy tu teksty omawiające kwalifikację prawną Zbrodni, dzieje Kłamstwa Katyńskiego i toczonej w kraju i na emigracji walki o prawdę, miejsce Katynia w edukacji formalnej i nieformalnej w okresie III RP, zagadnienie „skarg katyńskich” przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Wznowienie w wersji elektronicznej 2015

 

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Janusz Kurtyka
 • Od redaktora naukowego
 • Sławomir Kalbarczyk
  Zbrodnia Katyńska po 70 latach: krótki przegląd ustaleń historiografii
 • Dariusz Gabrel
  Historia postępowań w sprawie Zbrodni Katyńskiej
 • Małgorzata Kuźniar-Plota
  Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej – wybrane zagadnienia
 • Witold Kulesza
  Zbrodnia Katyńska jako akt ludobójstwa (geneza pojęcia)
 • Witold Wasilewski
  Kłamstwo Katyńskie – narodziny i trwanie
 • Witold Wasilewski
  Kongres USA wobec Zbrodni Katyńskiej (1951–1952)
 • Tadeusz Wolsza
  Sprawa wyjaśnienia Zbrodni Katyńskiej w działalności polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu (do połowy lat pięćdziesiątych)
 • Przemysław Gasztold-Seń
  Siła przeciw prawdzie. Represje aparatu bezpieczeństwa PRL wobec osób kwestionujących oficjalną wersję Zbrodni Katyńskiej
 • Ireneusz C. Kamiński
  „Skargi katyńskie” przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
 • Andrzej Zawistowski
  Zbrodnia Katyńska w edukacji formalnej i nieformalnej w okresie III RP. Próba zarysu
 • ANEKS
  Relacje strażników pamięci o Zbrodni Katyńskiej
  Zofia Błaszczyk
  Krystyna Brydowska
  Andrzej Jakubicz
  Stefan Melak
  Henryka Milewska
  Marek Piskorski
 • ANEKS
  Dokumenty dotyczące Zbrodni Katyńskiej przekazane do IPN przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy
  Nr 1. 1952 październik 6, [Kijów] – Informacja z kartoteki operacyjno-informacyjnej Wydziału „A” MGB USRS o Kazimierzu Rudnickim, jednej z ofiar Zbrodni Katyńskiej na Ukrainie
  Nr 2. 1956 marzec 12, [Kijów] – Pismo zastępcy przewodniczącego KGB USRS Tichonowa do zastępcy przewodniczącego KGB ZSRS Iwaszutina w sprawie przekazania z Kijowa do Moskwy reszty materiałów NKWD USRS dotyczących obywateli polskich rozstrzelanych w 1940 r. na Ukrainie
  Nr 3. 1956 czerwiec 7, Kijów – Wniosek wydziału ewidencyjno-archiwalnego KGB USRS o spalenie 2500 kart ewidencyjnych obywateli polskich rozstrzelanych w 1940 r. na Ukrainie
  Nr 4. 1956 czerwiec 8, Kijów – Protokół spalenia 2500 kart ewidencyjnych obywateli polskich rozstrzelanych w 1940 r. na Ukrainie
  Nr 5. 1969 czerwiec 5, Charków – Meldunek Naczelnika Zarządu KGB obwodu charkowskiego gen. Fieszczenki dla Przewodniczącego KGB USRS Nikitczenki o odkryciu w lesie koło osiedla Piatichatki na przedmieściach Charkowa miejsc pochówku zamordowanych oficerów polskich
  Nr 6. 1969 czerwiec 12, Charków – Meldunek dodatkowy gen. Fieszczenki dla gen. Nikitczenki z propozycją likwidacji miejsca pochówku polskich oficerów poprzez zastosowanie środków chemicznych wraz z planem działania
  Nr 7. 1969 czerwiec, Charków – Meldunek dodatkowy gen. Fieszczenki dla gen. Nikitczenki z opisem zamierzeń i działań, zmierzających do likwidacji miejsc pochówku polskich oficerów
 • Wybrana bibliografia
 • Wykaz skrótów
 • Indeks osób

Opcje strony

do góry