Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/bibliografia-i-mediatek/publikacje-artykuly/5928,Sprzaczki-i-guziki-z-orzelkiem-ze-rdzy-Pamiec-i-upamietnienie-ofiar-Zbrodni-Katy.html
2023-03-27, 23:07

Publikacje, artykuły...

Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy... Pamięć i upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz ich obraz w pracach plastycznych młodego pokolenia, tom II

Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy... Pamięć i upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz ich obraz w pracach plastycznych młodego pokolenia, tom II, Warszawa 2015, 256 s.

Tematem głównym drugiej edycji publikacji (pierwsza ukazała się w 2012 r.) są ekshumacje przeprowadzone w latach dziewięćdziesiątych w ZSRR, a następnie Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie. Były to badania i prace zakrojone na bardzo dużą skalę. W znacznym stopniu przyczyniły się do poznania okoliczności zbrodni, jej mechanizmu i miejsca, rozwiały również wątpliwości (o ile kiedykolwiek takie były?) co do jej sprawców [...]

Publikacja podzielona została na trzy uzupełniające się części. Na pierwszą, poruszającą zagadnienia prac śledczych a następnie antropologiczno-ekshumacyjnych, składają się artykuły Kamili Sachnowskiej i dr. Krzysztofa Persaka oraz wywiad z kierownikiem prac ekshumacyjnych w Miednoje – prof. Bronisławem Młodziejowskim. Druga część to upamiętnienie 62 ofiar Zbrodni Katyńskiej w formie prac plastycznych przygotowanych przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ostatnią, trzecią część publikacji stanowią relacje z wyjazdów edukacyjnych do miejsc pamięci na Wschodzie.

Rafał B. Pękała, fragment Wstępu

Opcje strony