Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r383818691342,Hablinski-Tadeusz.html
24.05.2024, 15:28

915


Indeks
915
Nazwisko i imię
Habliński Tadeusz
Imię ojca
Piotr
Imię matki
Ludwika
Rok urodzenia
1886
Miejsce kaźni