Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r5506061017829,Veltze-Karol.html
19.05.2024, 03:59

13954


Indeks
13954
Nazwisko i imię
Veltze Karol
Imię ojca
Tadeusz
Imię matki
Maria
Rok urodzenia
1892
Miejsce kaźni