Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r73912487051,Sadkowski-Jozef.html
24.05.2024, 15:26

8311


Indeks
8311
Nazwisko i imię
Sadkowski Józef
Imię ojca
Andrzej
Imię matki
brak danych
Rok urodzenia
1911
Miejsce kaźni