Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r8118561727833,Ull-Emil.html
24.05.2024, 16:40

3321


Indeks
3321
Nazwisko i imię
Ull Emil
Imię ojca
Edward
Imię matki
Maria
Rok urodzenia
1888
Miejsce kaźni