Aktualnie znajdujesz się na:

Kalendarium

sierpień – listopad 1940

Sierpień 1940 r.

Ostaszków – przekazanie budynków obozu jenieckiego miejscowemu Muzeum Krajoznawczemu.


Październik 1940 r.

Moskwa – ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR Ł. Beria w rozmowie z ppłk. dypl. Zygmuntem Berlingiem o polskich jeńcach w Kozielsku i Starobielsku: „My sdiełali s nimi bolszuju oszybku” (Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę; według niektórych relacji zdanie to brzmiało: „Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę, oddaliśmy ich Niemcom”).


2 XI 1940 r.

Moskwa – ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR Ł. Beria poinformował Stalina, że w obozach NKWD przebywa obecnie 18 297 polskich jeńców wojennych, w tym 3 303 internowanych wcześniej na Litwie i Łotwie.

Opcje strony

do góry