Aktualnie znajdujesz się na:

Kalendarium

1944

24 I 1944 r.

Smoleńsk – podpisanie raportu sowieckiej tzw. Komisji Burdenki (ogłoszonego 26 I w Moskwie).


29 I 1944 r.

wytyczne propagandowe dowódcy 1. Korpusu LWP gen. bryg. Zygmunta Berlinga w sprawie zbrodni katyńskiej (po raporcie Komisji Burdenki): „Natężona kampania w korpusie winna dać w rezultacie: [...] wytworzenie w masach żołnierskich uczuć wdzięczności do Rządu Radzieckiego za ujawnienie prawdy o mordach w lesie katyńskim”.


29 I 1944 r.

apel poległych we wszystkich jednostkach 1. Korpusu LWP w ZSRR ku czci ofiar zbrodni katyńskiej pod hasłem: Pamięci ofiar bestialstwa niemieckiego.


30 I 1944 r.

Katyń – nabożeństwo żałobne z udziałem ponad 600 żołnierzy 1. Korpusu LWP.


1 II 1944 r.

Moskwa – artykuł Wandy Wasilewskiej na łamach „Wolnej Polski”: „Kiedy idziecie na zachód, kiedy bijąc w pierś wroga przez zaciśnięte zęby mówicie sobie: za Warszawę, za Westerplatte, za Kutno – nie zapomnijcie dodać i tego: z a  K a t y ń!”


Maj 1944 r.

Waszyngton – specjalny wysłannik prezydenta USA ds. bałkańskich George Howard Earle po przedłożeniu raportu w sprawie zbrodni katyńskiej (z obszerną dokumentacją fotograficzną) usłyszał od prezydenta Franklina D. Roosevelta: „George, jest to wyłącznie niemiecka propaganda i niemiecka intryga. Jestem absolutnie przekonany, że nie uczynili tego Rosjanie”.
Kiedy 10 miesięcy później G.H. Earle chciał opublikować artykuł o Katyniu, Roosevelt „zabronił mu kategorycznie” i wysłał na... Samoa.


Wrzesień 1944 r.

Moskwa – ukazanie się broszury Prawda o Katyniu, wydanej nakładem Związku Patriotów Polskich (przedruki artykułów prasowych).


1944 r.

Rzym – pierwsze wydanie Wspomnień starobielskich Józefa Czapskiego (trzy edycje w latach 1944–1945; przekłady: francuski i włoski; w kraju sześć wydań drugooobiegowych w latach 1979–1988).

Opcje strony

do góry