Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r102128,SIEMINSKI.html
2023-01-30, 16:31

Podporucznik piech. rezerwy
Apolinary SIEMIŃSKI


Imiona rodziców

Apolinary, Rozalia Rogowska

Data urodzenia

21 I 1904

Miejsce urodzenia

Słucza pow. szczuczyński

Życiorys cywilny

Technik przemysłu leśnego, Szkoła Przemysłowo-Leśna w Łomży BPRPiech. nr 5a (1929) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1932 Przydzielony do 33 pp Następnie do 41 pp, w których odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3214; MKat., 3074/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony