Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r10575,JAKUBOWSKI.html
18.04.2024, 19:16

Kapitan
Bronisław Marian JAKUBOWSKI


Imiona rodziców

Michał, Maria Hilb

Data urodzenia

22 VIII 1896

Miejsce urodzenia

Rozwadów

Działalność do 1918 r.

Żołnierz 2 pp Leg. Żołnierz armii gen. Hallera we Francji

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 Służył w 1 pp Leg., 41, 28 i 74 pp. Porucznik mianowany od 1 I 1925 Kapitan od 19 III 1939 Ostatnio był płatnikiem w 3 pp. KOP

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Lista wywozowa

L.W. 032/1 14 IV 1940 AM 2904

Miejsce śmierci

Informacje archiwalne

CAW, AP 6276 MiD WIH

Opcje strony