Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r10609319946213,TOCZEK.html
2022-08-19, 03:15

Posterunkowy PP
Władysław TOCZEK


Imiona rodziców

Jan, Anna

Data urodzenia

3 IV 1903

Miejsce urodzenia

Nozdrzec

CV wojskowe

Do policji przyjęty 20 V 1930 w charakterze kand. kontr. na szer. 5 XI 1930 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. lwowskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w Krośnie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/2 (14), [.]671

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony