Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r111945318761,SZYMICZEK.html
28.02.2024, 07:42

Przodownik PWŚl.
Wincenty SZYMICZEK


Imiona rodziców

Jan, Marianna Kopiec

Data urodzenia

30 III 1900

Miejsce urodzenia

Wanne

CV wojskowe

Od 1918 w POW Górnego Śląska Uczestnik powstań śląskich Działacz plebiscytowy Od 4 VII do 12 XII 1921 w SGmin. W PWŚl. od 3 III 1923 Służył w Bielsku - w Komendzie Powiatowej Następnie w Komisariace 5 X 1938 deleg. na Zaolzie Od 21 XII 1938 do września 1939 w Komisariace w Karwinie pow. frysztacki Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1927

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [1] (33)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony