Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r1217732,LEMANOWICZ.html
2023-06-01, 12:09

Posterunkowy PP
Jan LEMANOWICZ


Imiona rodziców

Adam,

Data urodzenia

1913

CV wojskowe

Do policji przyjęty 1 VII 1938 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. poznańskiego Tam też służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/4 (6), 4731

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony