Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r1272114825,CHODOROWSKI.html
29.02.2024, 14:00

Podporucznik rezerwy
Bronisław CHODOROWSKI


Imiona rodziców

Wincenty, Stefania Citkowska

Data urodzenia

1/14 XII 1896

Miejsce urodzenia

Krzyż Niepodległościyszyn Białostocki

CV wojskowe

Od 1919 w placówkach wet. na froncie Podporucznik: 1921 Przydział: Okręg Korpusu III

Życiorys cywilny

Akademia Wet. we Lwowie (1922) W latach 30. lekarz powiatowy służby wet. w pow. święciańskim Mieszkał w Święcianach

Małżonka i dzieci

Żonaty
Zygmunt

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 029/2 V 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 3785, 792 MiD WIH

Opcje strony