Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r1279565,DUDZINSKI.html
03.03.2024, 10:16

Posterunkowy PWŚl.
Maksymilian DUDZIŃSKI


Imiona rodziców

Paweł, Cecylia Klonek

Data urodzenia

10 VIII 1912

Miejsce urodzenia

Pawłów

CV wojskowe

W PWŚl. od 22 XI 1937 w komp. kand. na szer. w Kdzie Rez. w Katowicach Służbę pełnił w Komisariace w Siemianowicach pow. katowicki, skąd 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie Od 14 IV 1939 nadal we wrześniu 1939 . w Komisariace w Cieszynie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/1 (87), 943

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony