Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r142159,TOMKOWIAK.html
21.04.2024, 06:12

Posterunkowy PP
Jan TOMKOWIAK


Imiona rodziców

Jakub, Franciszka Jeziorna

Data urodzenia

3 V 1914

Miejsce urodzenia

Koźlu

CV wojskowe

Do policji przyjęty 10 XII 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. stanisławowskiego Skierowany na Posterunku w Czerniatyniu pow. Horodeński Tam służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/2 (88), 1688

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony