Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r1425327637,BACZYNSKI.html
04.03.2024, 20:14

Starszy posterunkowy PP
Stanisław Stefan BACZYŃSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Anna Martyniak

Data urodzenia

2 XI 1904

Miejsce urodzenia

Łódź

CV wojskowe

W policji od 16 XII 1928 Służbę pełnił w woj. wołyńskim - w 1936 na Posterunku w Bielskiej Woli pow. sarneński We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Klesowie pow. sarneński

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [3] (27)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony