Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r148334031858,LEWKOWICZ.html
28.05.2024, 16:20

Kapitan w stanie spoczynku
Czesław LEWKOWICZ


Imiona rodziców

Józef, Natalia Rutkiewicz

Data urodzenia

14 VII 1897

Miejsce urodzenia

Majątek Iwanowo woj. wileńskie

Działalność do 1918 r.

Michajłowska Szkoła Artylerii

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 : 3 Dywizjon Artylerii Konnej 33 Dyon Artylerii Lekkiej 3 Dyon Artylerii Polowej Kapitan 1927 W wojsku do 1934 Później był urzędnikiem Związku Rezerwist w Wilnie.

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Maria Ochotnicka
Syn

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 025/1 9 IV 1940 AM 761

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 6463, 6372, 2848, Krzyż Walecznych 66/L692, Krzyż Zasługi 24624, Odrz. 7 X 1935 MiD WIH

Opcje strony