Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r155695785,IWASZKIEWICZ.html
2022-06-29, 18:00

Posterunkowy PWŚl.
Bolesław IWASZKIEWICZ


Imiona rodziców

Józef,

Data urodzenia

1912

CV wojskowe

W policji od 12 V 1937 jako kandydat kontraktowy na szeregowego w Komp. .F. Rez. Szeregowy PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński i tam pełnił służbę do 18 II 1939, następnie od 24 II 1939 Do września 1939 w PWŚl. na Posterunku w Jabłonkowie na Zaolziu Post. mian. 1 VI 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (25), 5177

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony