Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r1649830,JANICKI.html
2022-07-07, 17:50

Starszy posterunkowy PP
Stanisław JANICKI


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

1887

Miejsce urodzenia

Glińsk

CV wojskowe

We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Moszkowie pow. sokalski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/2 (18), 5698

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony