Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r16697586967,NARZYNSKI.html
20.04.2024, 05:08

Podporucznik piech.
Alfred Józef NARZYŃSKI


Imiona rodziców

Bronisław,

Data urodzenia

24 XII 1913

Miejsce urodzenia

Turza pow. wągrowiecki

Życiorys cywilny

Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu (1933) Dywizyjny kurs pchor. rezerwy piech. przy 67 pp (1934) SPPiech. (1936) Pełnił służbę w 78 pp 12 pp Mianowany Podporucznik 15 X 1936

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2382; MKat., 2583/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony