Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r171845,CABAJEWSKI.html
29.02.2024, 05:20

Starszy posterunkowy PP
Tadeusz Marian CABAJEWSKI


Imiona rodziców

Aleksander, Marianna

Data urodzenia

27 VII 1906

Miejsce urodzenia

Warszawa

CV wojskowe

Do służby w policji w charakterze kand. kontr. na szer. przyjęty 19 IX 1934 Po ukończeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. poznańskiego W kwietniu 1939 przeniesiony z Post. w Obornikach na Post. w Mieścisku pow. wągrowiecki tam nadal służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/1 (58), 3178

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony