Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r18376,ROZBICKI.html
2022-11-28, 06:12

Posterunkowy PP
Aleksander ROZBICKI


Imiona rodziców

Wawrzyniec,

Data urodzenia

1899

CV wojskowe

W l. 1924–1936 służbę pełnił w policji woj. wileńskiego

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/3 (93), 292

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony