Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r185637,BORDOLO.html
29.05.2024, 23:44

Major aud.
Erwin Ludwik Herman BORDOLO


Imiona rodziców

Teodor, Maria Michalczewska

Data urodzenia

25 VIII 1890

Miejsce urodzenia

Kulikowo pow. żółkiewski

Życiorys cywilny

Uniwersytet Lwowski (1915) Żołnierz Armii gen. Hallera W WP od 1919 Uczestnik wojny 1919–1921 Następnie w sądownictwie wojskowym Od 1937 sędzia śledczy w Wojsk. Sądzie Okr. nr III W 1939 sędzia 33 sądu pol. 35 DP rezerwy

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 297; MKat., 1941/A; A. Leinwand, Dokumenty obrony Lwowa 1939

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony