Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r1908029,LUBIENIECKI.html
2022-08-16, 05:27


Marian LUBIENIECKI


Imiona rodziców

Ignacy,

Data urodzenia

1897

CV wojskowe

We wrześniu 1939 funkcjonariusz Straży Więziennej w więzieniu w Stanisławowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [3] (69)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony