Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r19210,GRABOWSKI.html
2022-07-07, 18:53

Kapitan w stanie spoczynku
Stefan GRABOWSKI


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

24 VII 1886

CV wojskowe

W stopniu Kapitan zweryfikowany ze starszeństwem 1 VI 1919 W latach 1923–1924 oficer Wojskowego Więzienia Śledczego nr V

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/2 9 IV 1940 RO 1923, 1924 AM 1496

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

MiD WIH

Opcje strony