Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r1921471510,PAKULNIS.html
2023-02-01, 02:49

Podporucznik rezerwy
Henryk PAKULNIS


Imiona rodziców

Piotr, Anna Bejnarowicz

Data urodzenia

6 IV 1913

Miejsce urodzenia

Werkach

CV wojskowe

k. Wilna. Student Wydziału Prawa i Nauk Społecznych USB w Wilnie. Słuchacz SPRPiech. Podporucznik mianowany starsz. 1 I 1938. We IX 1939 zmob. do 5 pp Leg. Pracownik PKP Nowa Wilejka

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 032/4 14 IV 1940 Muz. Kat. AM 3609

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 6774 MiD WIH

Opcje strony