Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r1944529745993,RYS.html
16.04.2024, 13:19

Posterunkowy PWŚl.
Ludwik RYŚ


Imiona rodziców

Adam,

Data urodzenia

1912

CV wojskowe

Do 20 XII 1938 służbę pełnił w II Komis. w Katowicach 5 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego Od 21 XII 1938 w Komisariace w Karwinie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/4 (4), 1679

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony