Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r196429874007,BIELEC.html
2023-12-02, 19:27

Podporucznik piech. rezerwy
Alfred BIELEC


Imiona rodziców

Jan, Wiktoria Chalab

Data urodzenia

16 V 1903

Miejsce urodzenia

Częstochowa

Życiorys cywilny

Gimnazjum Humanistyczne im. M. Reja w Kielcach (1923) BPRPiech. nr 9 (1930) Mianowany Podporucznik rezerwy ze starsz. 1 I 1932 Przydzielony do 35 pp Następnie do 10 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. km i ckm Ostatnio w 4 p. podh. Student Wydziału Leśnego SGGW

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 138(328); MKat., 1885/A, Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony