Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r2253941706556,ZABSKI.html
26.05.2024, 01:33

Major dypl. piech.
Modest ŻABSKI


Imiona rodziców

Marian, Domicela Mitwicka

Data urodzenia

8 V 1898

Miejsce urodzenia

Sosnowo pow. podhajecki

Życiorys cywilny

Od 1915 służył w armii austriackiej W WP od 1918 Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach 5 pp Leg. Potem 1 pp Leg., w którym służył do 1932 Mianowany Podporucznik w 1920 Ukończył WSWoj. (1932) Przydzielony do CWPiech. Następnie do 27 pp Od 1937 służył jako kierownik referatu w Oddz. I Szt. Gł. WP.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1134; CAW, Ap 4593

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony