Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r233924832,MACKIEWICZ.html
2022-05-17, 21:52

Podporucznik piech. rezerwy
Witold MACKIEWICZ


Imiona rodziców

Szymon, Helena Łosiew

Data urodzenia

14 V 1913

Miejsce urodzenia

Dąbrowa woj. wileńskie

Życiorys cywilny

Wydział Leśny, SGGW Powołany w 1934 do 1 pp Leg Ukończył Dywizyjny kurs pchor. rezerwy piech. przy 5 pp Leg Od 1935 w rezerwie Odbył ćwiczenia rezerwy w 1 pp Leg. (1936, 1937/38) jako dca plut. ckm W 1939 dca plut W 6 komp. 206 pp rez

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2123; CAW, Ap 5759; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony