Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r23700207584,KAJETOWSKI.html
2023-04-02, 10:53

Podporucznik piech. rezerwy
Antoni KAJETOWSKI


Imiona rodziców

Jan, Joanna Ignatowicz

Data urodzenia

20 V 1912

Miejsce urodzenia

Wilno

Życiorys cywilny

Instytut Nauk Handlowo-Gospodarczych w Wilnie (1934) Kurs pchor. rezerwy piech. 29 DP (1935) Oficer rezerwy 81 pp W 1939 płatnik I baonu 79 pp Kierownik PKO w Szczuczynie

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

MKat., Zbiór rel. i opr.; W. Jastrzębski, D. Rumfeld, K. Sidorkiewicz, Katyń 1940; T. Kryska-Karski, Materiały d historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony