Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r2439891941960,MOZOLEWSKI.html
2023-02-01, 04:53

Posterunkowy PWŚl.
Ludwik MOZOLEWSKI


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

19 XII 1917

CV wojskowe

Do PWŚl. przyjęty 22 XI 1937 Przydzielony do 1 komp. kand. Komendy Rez. w Katowicach We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komisariace w Pietwałdzie pow. frysztacki Post. mian. 1XI 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (52), 2478

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony