Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r244970,BOSZKO.html
2022-08-20, 07:09

Starszy posterunkowy PP
Aleksander BOSZKO


Imiona rodziców

Stefan, Daria

Data urodzenia

1899

Miejsce urodzenia

Jatczanka

CV wojskowe

Co najmniej od 1937 służbę pełnił w policji woj. nowogródzkiego Starszy posterunkowy mian. 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/1 (58), 3018

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony