Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r2456908638311,CZUPKIEWICZ.html
19.05.2024, 18:36

Plutinowy
Tadeusz CZUPKIEWICZ


Imiona rodziców

Andrzej, Maria Holenderska

Data urodzenia

28 X 1911

Miejsce urodzenia

Drohobycz

CV wojskowe

We wrześniu 1939 służył w KOP

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/2 (21), 6558

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony