Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r27288191,SWISTELNICKI.html
18.04.2024, 15:07

Starszy posterunkowy PP
Józef ŚWISTELNICKI


Imiona rodziców

Jan, Anna Fedorowska

Data urodzenia

7 I 1893

Miejsce urodzenia

Lackie Szlacheckie

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Od 1 XI 1918 do 25 V 1919 w POW Od 25 V do 30 XI 1919 w Żand. Kraj. Polskiej w Stanisławowie, plut. Następnie w policji jako prowizoryczny post. na Posterunku w Lackiem Szlacheckiem pow. tłumacki Ukończył kurs posterunkowych 26 V 1920 w Komendzie Powiatowej w Tłumaczu Kurs przodowników 2 VIII 1924 w Komendzie Wojewódzkiej w Stanisławowie Służył krótko w Rez. PP we Lwowie Przeniesiony do pow. stanisławowskiego służbę pełnił: od 20 IV 1921 na Posterunku w: Czerniejowie Od 12 VIII 1923 w Kniahininie Belweder Od 9 IX 1926 w Bednarowie Majdanie Od 15 XII 1928 w Stanisławowie - w II Podkomisarz Od 17 XII 1935 w Komisariace jako obchodowy Od 1 I 1938 w plut. Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (15), 310

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony