Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r285140499298,TROCEWICZ.html
2022-06-27, 02:21

Przodownik PP
Albin TROCEWICZ


Imiona rodziców

Karol,

Data urodzenia

1 III 1897

Miejsce urodzenia

Białystok

CV wojskowe

Przebieg służby nie jest znany Wiadomo jedynie, że we wrześniu 1939 służył w policji

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/2 (32), 5548

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony