Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r29772960836664,ZWIERZCHOWSKI.html
2023-12-08, 01:27

Podporucznik sap. rezerwy
Stanisław ZWIERZCHOWSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Julia Masudzińska

Data urodzenia

13 V 1907

Miejsce urodzenia

Koziatyń Rosja

Życiorys cywilny

Państwowa Średnia Szkoła Techniczno-Kolejowa w Warszawa (1926) Państwowa Szkoła Budownictwa w Warszawie (1930) SPRSap. w Modlinie (1931) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1933 Przydzielony do 3 baonu sap., w którym odbywał ćwiczenia rezerwy. Technik budowlany Pracownik Zarządu Drogowego w Brześciu n. Bugiem

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1201; MKat., 3346/A; J. Tucholski, Mord w Katyniu

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony