Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r299904,LENTY.html
21.04.2024, 06:10

Starszy posterunkowy PP
Adolf LENTY


Imiona rodziców

Jan, Marianna Kozicka

Data urodzenia

15 XI 1898

Miejsce urodzenia

Ostrowiec

CV wojskowe

W WP od 23 III 1919 do 23 IX 1921, 26 pp. Od 1 VIII 1923 do 31 III 1926 w policji woj. białostockiego Od 1 IX 1927 w Rez. PP w Brześciu n. Bugiem, od 29 X 1927 na Posterunku Zakoziel pow. drohicki, skąd 3 IX 1935 przeniesiony został do II Komis. w Brześciu n. Bugiem Tam pełnił służbę we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [3] (4)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony