Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r3010175,ZAWADZKI.html
18.04.2024, 15:21

Starszy posterunkowy PP
Bronisław ZAWADZKI


Imiona rodziców

Marceli,

Data urodzenia

1900

CV wojskowe

Co najmniej od 1933 służbę pełnił w policji woj. nowogródzkiego We wrześniu 1939 w Lidzie Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1933

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/3 (46), 7770/6054

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony