Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r30446697,PERZYNSKI.html
19.05.2024, 20:15

Kapitan
Józef PERZYŃSKI


Imiona rodziców

Bronisław, Adolfina Herbst

Data urodzenia

24 IV 1895

Miejsce urodzenia

Białej

CV wojskowe

Oficerskiej Szkoła Topografów (1924). Przydzielony do WIG, był topografem, kartografem i referentem wydziału opisów. Kapitan mianowany w 1928

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: Uczestnik I wojny światowej i wojny 1920, służył w 21 i 36 pp

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Helena Czerewska
Halina

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/2 9 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 1769/89/3928 MiD WIH

Opcje strony