Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r3068466887,PIETRASIK.html
2022-08-18, 00:46

Starszy posterunkowy PP
Stanisław PIETRASIK


Imiona rodziców

Jakub,

Data urodzenia

26 X 1900

Miejsce urodzenia

Dąbrówka

CV wojskowe

W WP ochotniczo w l. 1918–1921 Od 1933 – i nadal we wrześniu 1939 – służbę pełnił w Komendzie Powiatowej w Turku

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/4 (43), 4687

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony