Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r3125514727818,DECZENTKOWSKI.html
2023-03-24, 20:16

Posterunkowy PP
Roman DECZENTKOWSKI


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

1901

Miejsce urodzenia

Zagorów

CV wojskowe

Rez. PP pow. gnieźnieńskiego

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/2 (61), 4772

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony