Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r331444,NITKA.html
2022-08-20, 07:43

Kapral
Józef NITKA


Imiona rodziców

Stefan,

Data urodzenia

1914

CV wojskowe

We wrześniu 1939 służył w baonie KOP „Skałat”

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/4 (49), 7055

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony